Om oss

Rowaco är ett privatägt aktiebolag inriktat på utveckling och forskning inom industrin samt inom universitet och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service. Våra arbetsområden är inom vakuumteknik, beläggning, gasanalys, gashantering, mikroskopi och provberedning, spektroskopi och ytanalys samt kryoteknik.

Våra mål

Rowaco har som målsättning att inom all sin verksamhet satsa på goda och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i företagets samtliga processer. Våra mål är följande:

  • Att sätta kundens krav och förväntningar i centrum.
  • Att vara en effektiv och kundorienterad organisation.
  • I nära samarbete med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i det kontinuerliga pågående förbättringsarbetet.
  • Säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet.

Företagets historia

2002
Rowaco grundades. Företaget var från början ett renodlat agenturföretag. I takt med ökande kundkrav levererades allt fler kompletta lösningar.

2007
Företaget fick nya ägare och delvis ny inriktning. Utöver befintlig produktportfölj, började Rowaco även leverera egentillverkade och nyckelfärdiga mätsystem för emissionsmätning.