Vi levererar allt från enskilda komponenter till nyckelfärdiga system för forskning och utveckling inom industri, högskolor och universitet.

Vi är ISO-certifierade

Rowaco har uppfyllt ett viktigt mål genom att ISO-certifiera företaget inom två viktiga områden som omfattas av ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö.