Kvalitetspolicy

Rowaco är ett privatägt företag inriktat mot forskning och utveckling inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi, ytteknik, processteknik samt kryoteknik.

Tillförlitlighet och noggrannhet är av yttersta vikt inom dessa områden och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en naturlig del avföretagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • i nära samarbeta med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
  • vara en effektiv och kundorienterad organisation
  • låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i arbetet att ständigt förbättra företagets kvalitetsledningssystem
  • säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet

VD
Maj 2022