Kvalitetspolicy

Rowaco är ett privatägt företag inriktat på utveckling och forskning inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi & ytanalys, processteknik samt kryoteknik.

Tillförlitlighet och noggrannhet är av yttersta vikt i dessa områden och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en naturlig del avföretagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • i nära samarbeta med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
  • vara en effektiv och kundorienterad organisation
  • låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet
  • säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet

VD
Juli 2020