Kvalitetspolicy

Ett aktivt kvalitetsarbete ser vi som en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • I nära samarbeta med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Vara en effektiv och kundorienterad organisation.
  • Låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet.
  • Säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet.

 

150601, VD