Förebyggande pumpservice

Vi utför förebyggande samt utförlig service på vakuumpumpar

  • Kryopumpar
  • Diffusionspumpar
  • Membranpumpar
  • Jonpumpar
  • Oljerotationspumpar
  • Scrollpumpar
  • Turbopumpar (service- och utbytesprogram)

Det förebyggande underhållsprogrammet innefattar bland annat en allmän genomgång, oljebyte och testkörning. Kontakta oss för mer information om vad som gäller för just er pump, och se till att skicka in en ifylld kopia av vår Hälsodeklaration (finns under Relaterade dokument här nedanför) tillsammans med pumpen.

Relaterade dokument

ROBIN LÖNN Produktansvarig Service 010-155 03 16