Service

Service

Läcksökning/problemsökning: Vi erbjuder konsultation och läcksökningsutrustning till uthyrning.

Massflödesregulatorer: Vi utför service på och kalibrering av regulatorer.

Tryckmätning/RGA-detektorer: Vi utför service på produkter från MKS och Agilent.

Vakuumpumpar: Vi utför service på er vakuumutrustning.

  • Diffusionspumpar
  • Jonpumpar
  • Kryopumpar
  • Membranpumpar
  • Oljerotationspumpar
  • Scrollpumpar
  • Turbopumpar (service och utbytessystem)