Plasma FHR

Välkommen till Rowaco

Vi levererar allt från enskilda komponenter till nyckelfärdiga system inom vakuumteknik, gasanalys och ytanalys för utveckling och forskning inom industri, högskolor och universitet. Rowaco tillhandahåller konkurrenskraftiga produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunder och leverantörer. Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss och vi arbetar för en hållbar utveckling.