Kryoteknik

Kryoteknik

Inom fysiken innebär kryoteknik studier av mycket låga temperaturer (under -150°C, -238°F eller 123K) och olika materials egenskaper vid dessa temperaturer. Vid låga temperaturer rör sig partiklar allt långsammare och därför kan signalbrus i en detektor, eller trycket i en kammare reduceras. Vanliga applikationer är således vakuumapplikationer och/eller applikationer där kraven på lågt signalbrus är extremt höga.