Gasanalys

Gasanalys

Rowaco erbjuder kompletta analyssystem med FTIR, FID och masspektrometri för en mängd olika applikationer. Våra system mäter från ppb- till ppm- eller % -nivåer för flera olika gaskomponenter i en mängd olika applikationer. Vi levererar innovativa integrerade och applikationsspecifika lösningar. Vi levererar/integrerar även FID-analysatorer för analys av totala mängden kolväten. Våra verksamhetsområden är bl.a:

  • applikationer i Ultra Hög Vakuum (UHV)
  • fordonsindustri, för analys av motorer och katalysatorer. Från enkla motorprov till sofistikerad och dynamisk provning, både för mätningar i testceller och ombordmätningar på lastbilar.
  • kontinuerlig utsläppsövervakning (CEM)
  • läcksökning
  • processövervakning
  • PVD
  • utsläppsövervakning, sopförbränning, etc.