Rowaco är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001

Standarden ISO 9001 är inarbetad, accepterad och efterfrågad av marknaden över hela världen. Certifieringen innebär ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare. ISO 9001 är ett sätt att kvalitetssäkra samt fokusera på att kontinuerligt förbättra företaget och dess ledningssystem.

ISO 9001 lägger fokus på att ledningssystemet genererar ett ekonomiskt och affärsmässigt värde för företaget.

Vid certifiering för ISO 9001 gås följande igenom:

  • Ledningens ansvar och engagemang.
  • Målutfall av verksamhetens mål.
  • Kundsynpunkter.
  • Interna revisioner.
  • Analys av samlad information.
  • Förbättringar samt korrigerande och förebyggande åtgärder.

En ISO-certifiering kräver att företagets miljöarbete granskas av en oberoende revisor. Bureau Veritas Certification har utfört granskningen av Rowaco och kommer att följa upp denna med regelbunden intervall. För att bibehålla certifieringen krävs att företaget godkänns av kontinuerliga kontroller i ett intervall av 1–2 gånger per år.