Miljöpolicy

Rowaco är ett privatägt företag inriktat mot forskning och utveckling inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi, ytteknik, processteknik samt kryoteknik.

Vi ser ett aktivt miljöarbete är en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • genom att vidareutveckla och bredda verksamhetsområdet för företagets gasanalysprodukter bidra till minskade utsläpp av föroreningar från förbränningsprocesser
  • arbeta långsiktigt för att minska mängden kemikalier i företagets produkter
  • skapa goda förutsättningar för en miljöanpassad rest- och avfallshantering
  • arbeta för att våra leverantörer och partners skall ha hög miljömedvetenhet
  • säkerställa att våra egna produkter samt den utrustning som används är konstruerade för att förebygga negativ miljöpåverkan, så som läckage och föroreningar
  • arbeta för att ständigt förbättra företagets miljöledningssystem
  • beakta och följa tillämplig lagstiftning och bindande krav

VD
Maj 2022