Miljöpolicy

Rowaco är ett privatägt företag inriktat på utveckling och forskning inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi & ytanalys, processteknik samt kryoteknik.

Vi ser ett aktivt miljöarbete är en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • genom att vidareutveckla och bredda verksamhetsområdet för företagets gasanalysprodukter bidra till minskade utsläpp av föroreningar från förbränningsprocesser.
  • skapa goda förutsättningar för en miljöanpassad rest- och avfallshantering.
  • arbeta för att våra leverantörer och partners skall ha hög miljömedvetenhet.
  • säkerställa att våra egna produkter samt den utrustning som används är konstruerade för att förhindra läckage och föroreningar.
  • arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.

VD
Juli 2020