Quality policy (in Swedish)

Rowaco är ett privatägt företag inriktat på utveckling och forskning inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena Gasanalys, Vakuumteknik, Mikroskopi & ytanalys, Processteknik samt Kryoteknik.

Ett aktivt kvalitetsarbete ser vi som en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • i nära samarbeta med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
  • vara en effektiv och kundorienterad organisation
  • låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet
  • säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet

CEO
June 1, 2015