KRISTIAN FLODSTRÖM Produktansvarig Beläggning 010-155 03 11