Miljöpolicy

Miljöpolicy

Rowaco är ett privatägt företag inriktat på utveckling och forskning inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena Gasanalys, Vakuumteknik, Mikroskopi & ytanalys, Processteknik samt Kryoteknik.

Då vi arbetar med utrustning för miljöförbättrande åtgärder, till exempel motorutveckling och rökgasanalys, är ett aktivt miljöarbete en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

  • vid inköp av komponenter, fordon, drivmedel och kemikalier inom ramen för vår affärsidé välja alternativ som är miljömärkta eller på annat sätt håller höga miljöprestanda.
  • skapa goda förutsättningar för en miljöanpassad rest- och avfallshantering.
  • arbeta för att våra leverantörer och partners skall ha hög miljömedvetenhet.
  • säkerställa att våra egna produkter samt den utrustning som används är konstruerade för att förhindra läckage och föroreningar.
  • arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.
150601, VD