Bild: Mega-5

MEGA-5 – FTIR-baserad analysutrustning för emissionsmätningar inom fordonsindustrin

MEGA-5 är en FTIR-baserad (Fourier Transform Infra Red) analysutrustning för emissionsmätningar inom fordonsindustrin. MEGA-5 är framtaget speciellt med tanke på forskning och utveckling av tunga dieslar och katalysatorer.

Systemet är baserat på en MultigasTM 2030HS FTIR-spektrometer med kapacitet att mäta över ett brett register av avgaskomponenter. MEGA-5 kan mäta på alla utsläppskomponenter som idag omfattas av myndighetskrav. Utrustningen klarar dessutom av att mäta en mängd komponenter som ännu inte omfattas av lagkrav.

MEGA-5 systemet är helautomatiserat och levereras komplett med användarvänlig programvara, ett självdiagnossystem samt kalibreringsbibliotek. MEGA-5 kan styras direkt via en integrerad 17-tums LCD-skärm med tangentbord. MEGA-5 kan även fjärrstyras via ”Remote Desktop” eller med AK-kommando via TCP/IP.

Användningsområden

För att möta myndighetskrav såsom EURO VI och EPA 1065 blir avgasreningssystem alltmer komplexa. Introduktionen av SCR-katalysatorer för dieselmotorer, och ett snabbt växande intresse för alternativa bränsletyper har i hög grad bidragit till denna utveckling. MEGA-5 systemet är utvecklat för snabb och exakt mätning av en lång rad avgaskomponenter styrda av myndighetskrav i EURO VI och EPA 1065. Typiska användningsområden är:

 • Forskning och utveckling på tunga fordon med SCR.
 • Mätning av ammoniak (NH3) för certifiering.
 • Forskning och utveckling för katalysatorer såsom SCR, DOC, LNT.
 • Avgasmätningar på förbränningsmotorer med alternativa drivmedel (Biodiesel, Etanol, Metanol etc.).
 • Som mobil testbänk i rullande fordon.

Funktioner och fördelar

 • En enda analysator mäter en lång rad olika komponenter i avgaserna - även sådana som ännu inte styrs eller omfattas av myndighetskrav.
 • 5 Hz mätning och datainsamling.
 • Mätning av transienta förlopp i avgaser från förbränningsmotorer (T90 <300 ms).
 • Uppfyller EURO VI och EPA 1065.
 • Våt-mätning (dvs. inget behov av avfuktare).
 • Helautomatiserad drift samt gränssnitt för fjärrstyrning.
 • Inbyggt självdiagnossystem.
 • Pulsfritt flöde garanterar hög tillförlitlighet av mätresultaten.
 • Upphettat partikelfilter för att säkerställa FTIR-analysatorns optiska funktion.
 • Panel för spol- och kalibreringsgaser för att underlätta kvalitetssäkring.
 • Filterlåda med 2 eller 4 kanaler möjliggör provtagning på flera punkter i avgassystemets reningsprocess.
 • Robust konstruktion vilket gör att systemet lämpar sig för mobilt bruk på rullande fordon
 • Låga driftskostnader.

Kunder i urval

SCANIA
EURO VI utveckling SCR-katalysatorer för tunga dieslar, rullande testbänk

Johnson Matthey (SWE)
Katalysatorutveckling för tunga dieselmotorer

Volvo Cars
Motorutveckling, alternativa bränsle

Cummins (UK)
EURO VI utveckling SCR-katalysatorer för tunga dieslar.