FTIR

FTIR-spektrometri

FTIR (Fourier Transform Infra Red) är en analysmetod som använder infrarött ljus och en Michelson-uppställning för att simultant sampla ljus över hela det aktuella spektrumet. Tekniken har visat sig kraftfull vid mätningar av gaskoncentrationer och klarar att detektera mängder av olika gaskomponenter simultant i halter ner till PPB-nivå.

Tillämpningar för FTIR:

  • emissionsmätningar
  • motorutveckling
  • processövervakning
  • rökgasanalys

 

FTIR Method Development

En tvådagarskurs från Rowaco

Göteborg: 2-3 februari 2015
Stockholm: 16-17 februari 2015

Sista anmälningsdag är 18 december 2014. För mer information och anmälan, skicka e-post till marina.broberg@rowaco.se eller ring +46 (0)13 148790.
 

FTIR Method Development - 2 day course given by Rowaco