Om Rowaco

Företaget

Rowaco är ett privatägt aktiebolag inriktat på utveckling och forskning inom industrin samt inom universitet och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service. Våra arbetsområden är inom: gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi, ytanalys, processteknik samt kryoteknik.

2002 grundades Rowaco. Företaget var från början ett renodlat agenturföretag. I takt med ökande kundkrav levererades allt fler kompletta lösningar.

2007 fick företaget nya ägare, med delvis ny inriktning. Utöver befintlig produktportfölj, började Rowaco även leverera egentillverkade och nyckelfärdiga mätsystem för emissionsmätning.